Titel / Beschreibung
Historische beschrijving van het klooster van Sinte Agatha met het prinsenhof te Delft : benevens een catalogus der verzameling en eene lijst der boeken in de historische zaal aanwezig / door B. W. F. Riemsdijk. [S.l.] ; 's Gravenhage : Algem. Landsdr., 1894