Titel / Beschreibung
Neêrlands verleden uit steen en beeld : gedenkteekenen en grafgestichten uit den vroegeren en lateren tijd / bijeenverzameld en uitg. door R. P. van den Bosch. Schiedam : Roelants, 1901