Titel / Beschreibung
De patriottentijd : hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden : 1. 1776 - 1784 / door H. T. Colenbrander. 's-Gravenhage. 1897