Title / Description
Verzoekschrift van 210 inwoners te Heerlerheide : gericht aan Heeren Gedeputeerde Staten in Limburg, ter verkrijging eener splitsing tusschen de gemeente Heerlen en het dorp Heerlerheide. [Heerlerheide], [1901]