Title / Description
Amsterdam : oorsprong en afleiding van de namen der grachten, eilanden, pleinen, straten, stegen, bruggen, sluizen en torens dezer stad / door J. ter Gouw. Amsterdam : Kraay, 1859