Titel / Beschreibung
Menno David graaf van Limburg Stirum, oud-minister van oorlog, oprichter van den Anti-Dienstvervangingbond / herdacht door F. de Bas. 's-Gravenhage : Van Langenhuysen, 1891