Title

Een Zuid-Limburgsch taaleigen : proeve van vormenleer en woordenboek der dorpsspraak van Heerle / droor J. Jongeneel. Heerlen : Weyerhorst, 1884