Title / Description
De Rhytmus Monachicus, Of Monnikendeun Der Broederschap Van Vryheid En Tolerantie : Naauwkeurig onderzogt; de daar in vervatte vuile Lster ... onderscheiden aangeweesen ... In Twe Deelen / Door Paulus Dortsma, Licentiaat In het Kerklyke en Waereldlyke Recht, Voor Af Gaat Een Getrouwe Waarschouwing Aan alle welmeendende Vaderlanders ... Het nut der Stadhoulderlyke Regeering ... by geleegenheit der geboorte van Willem Frederik ... s'Gravenhage : Thierry, 1773