Titel / Beschreibung
Neylis de Borcken, Hermannus: [Incipit] O alder livesten brodre... : [Explicit]...dat he uns mote verlenen de ewelyke is ghebenedyt. Amen. [westl. Westfalen], [1485]