Title / Description
Watervrede : openbaar schrijven aan allen die bij doorbraak van Noorder- of Zuider-Lekdijk of van dijken langs den Gelderschen IJssel schade zullen lijden / door R. P. J. Tutein Nolthenius. Amsterdam : Scheltema & Holkema, 1880