Title

Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin bij zijn aftreden als hoogleeraar aan de Rijks-Universiteit te Leiden / [van P. L. Muller ...]. 's-Gravenhage : Nijhoff, 1894