Title / Description
Nacht-silene / Marie Marx Koning. Teekeningen en bandversiering van S. Moulijn. Bussum : Van Dishoeck, 1903