Titel / Beschreibung
Willem Frederik Hendrik, Prins der Nederlanden : een levensschets / door W. J. Hofdijk. Haarlem : Tjeenk Willink, 1880