Title / Description
Van zeden : een tweede Middelnederlandsch zedekundig leerdicht / uit het Comburger handschrift voor 't eerst uitg. en toegelicht door W. H. D. Suringar. Leiden : Van der Hoek, 1892