Title

Gijsbert Karel van Hogendorp en Leopold van Limburg Stirum in de dagen van 17 - 21 november 1813 : wederlegging van R. Fruin / door Theod. Jorissen. Groningen : Wolters, 1869