Title / Description
Nederland als polderland : beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land ; tevens bevattende de topografie van dat gedeelte met de voornaamste [...] / door A. A. Beekman. Zutfen : Thieme, 1884