Title

Algemeene aardrijkskundige bibliographie van Nederland : 3. Het volk en zijn bedrijf / uitg. door de Afdeeling "Nederland" van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Leiden / bewerkt door W. J. D. van Iterson ... 1889