Titel / Beschreibung
Algemeene aardrijkskundige bibliographie van Nederland / uitg. door de Afdeeling "Nederland" van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Leiden : Brill, 1888
Inhalt