Titel / Beschreibung
Algemeene aardrijkskundige bibliographie van Nederland : . Algemeene en plaatselijke beschrijving / uitg. door de Afdeeling "Nederland" van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Leiden / bewerkt door R. van der Meulen. 1888