Titel
Historische karakters / door Theod. Jorissen. Haarlem : Tjeenk Willink, 1892