Title
Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands : tot nut van groot en klein ; aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is / vermakelijk voorgesteld door J. van Lennep & Co. Amsterdam : Koster, 1899