Title
Gallicismen in het Zuidnederlandsch : proeve van taalzuivering / door Willem de Vreese. Gent : Siffer, 1899