Title
Het Leidsche Jagercorps : eenvoudig, maar getrouw verhaal van den veldtocht van het corps vrijwillige jagers der Leidsche Hoogeschool in 1830 en 1831 (met bijlagen), bij gelegenheit [...] / door B. W. Wttewaall van Wickenburgh en P. W. Astorphius Grevelink. Leiden : Brill, 1881