Titel / Beschreibung
Nederlandsche spraakkunst / door L. Leopold en Joh. A. Leopold. Groningen : Wolters, 1896 -