Title / Description
Akademisch proefschrift over den oorsprong en de geschiedenis van de belasting op de floreenen in Friesland / door Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen. Leeuwarden : Eekhoff, 1861