Title

Register van oorkonden die in het charterboek van Friesland ontbreken, tot het jaar 1400 / opgemaakt door G. Colmjon. Leeuwarden : Eekhoff, 1883