Title / Description
De sevenste bliscap van Maria : mysteriespel der XVde eeuw / uitgegeven ... door K. Stallaert. Gent : Leliaert, 1887