Titel / Beschreibung
Pol De Mont : zijn leven en zijne werken / door F. Swagers. Antwerpen : Casie, 1888