Title
Bijdragen tot het Oudfriesch woordenboek / Foeke Buitenrust Hettema. Leiden : Brill, 1888