Titel / Beschreibung
De klank- en vormleer van het Middelnederlandsch dialect der St.-Servatius-legende van Heynrijck van Veldeken / door Felix Leviticus. Gent : Siffer, 1892