Title
Seghelijn van Jherusalem : naar het Berlijnsche handschrift en den ouden druk / uitg. door J. Verdam. Leiden : Brill, 1878