Title
Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw : almanakken, prognosticatiën, planeet- en tooverboeken, schoolboeken, prenten, comoedieboeken, ridder-, geestelijke-, roover-, geschiedkundige romans, arcadia's, [...] / door G. D. J. Schotel. Haarlem : Kruseman & Tjeenk Willink, 1874 -