Titel / Beschreibung
"Luctor et emergo" of de geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel / door R. van Eck. Zwolle : Mehler, 1897 -