Title / Description
Gilbert van Schoonbeke of een oproer te Antwerpen in de XVIe eeuw : drama in drie bedrijven & een voorspel / door Lambert van Ryswyck. [S.l.] ; Gent : Siffer, 1890