Titel
Poets wederom poets : tooneelspel met zang in twee bedrijven ; bekroond met den eersten prijs in den letterkundigen prijskamp uitgeschreven door de Koninklijke Maatschappij [...] / door Nap. Destanberg. [S.l.] ; Gent : Dullé-Plus, [1865]