Title

Prae-adviezen over de vraag: Behoeft onze onteigeningswet herziening, met het oog op de bevordering van het klein grondbezit en de verhooging van de productiviteit [...] : zoo ja, welke behooren de hoofdtrekken der gewenschte regeling te zijn? / [S. van Houten ; J. H. Valckenier Kips]. Amsterdam : Müller, 1901