Title
Studiën en kritieken : / door P. F. Th. van Hoogstraten. Nijmegen. 1894