Title
De duivel uit het slangenbosch : nagelaten dorpsverhaal / door Hendrik Conscience. Voltooid door Antheunis-Conscience. Brussel : Lebègue, 1883