Titel
Davids Tranen. Waer inne levendich wort verthoont de ware Bekeeringhe eenes Sondaers tot God / In't Enghels beschreven door den hoogh-gheleerden, seer vermaerden Heere, Iohn Hayward, Ridder, Doctor inde Rechten. En nu vertaelt door Thomas Morris, Notarius. Middelbvrgh : Ghedruckt by Hans vander Hellen ; Middelbvrgh : Voor Anthony de Later, Boeck-vercooper, 1636