Title
Verslag over den toestand der rivieren en afwateringen in het Zutphensche, en ontwerpen tot verbetering van dien toestand / [opgemaakt ... door den ondergeteekenden 1. luitenant der Artillerie ... Staring]. Zutphen : Thieme, 1847