Title
Afrika : drama in vijf bedrijven en in verzen / door Edward Descamps. Voor het Nederlandsch tooneel overgedicht door M. J. A. van Droogenbroeck. Gent : Siffer, 1895