Title
Prae-adviezen over "De wenschelijkheid eener bijzondere wettelijke regeling van het levensverzekeringbedrijf (inclusief de begrafenisfondsen) hier te lande, [...] / [S. R. J. van Schevichaven ; R. H. van Dorsten]. Amsterdam : Müller, 1900