Titel / Beschreibung
Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kannoniers gezegd hoofgilde van Sint-Antone, te Gent : . Bewysstukken, keuren, voorrechten, reglementen, enz. / door Ferd. Vanderhaeghen. [S.l.]Gent. 1867