Title
De kinderen beschikken : geprimeerd tooneelspel in vier tafereelen / door Frans van Cuyck. Antwerpen : Janssens, 1896