Title
Oorkondenboek van Holland en Zeeland : / uitg. van wege de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Bewerkt door L. Ph. C. van den Bergh. Amsterdam [u.a.] / bew. door James de Fremery. 1901