Title
Oude Nederlandsche liederen : melodieën uit de Souterliedekens / uitg. met inleiding, aanteekeningen en klavierregeleiding door Fl. van Duyse. [S.l.] ; Gent : Annoot-Braeckman, 1889 -