Titel
Alle de gedichten : vroeger bekend en gedrukt of eerst onlangs in handschriften ontdekt : / Anna Roemers Visscher. Naar tijdsorde en verband met hare levensbijzonderheden uitg. en toegelicht door Nicolaas Beets. Utrecht. 1881