Titel / Beschreibung
Droogmaking van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee : verzameling van officieele bescheiden / uitg. door de Nederlandsche Maatschappij voor Grond-Krediet. 's-Gravenhage : Van Langenhuysen, 1868