Titel / Beschreibung
Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der nederlandsche geschiedkennis / Commissie van Advies voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatien. 's-Gravenhage : Nijhoff, 1904