Title
Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, benamingen en volksuitdrukkingen, aan den Bijbel ontleend / door C. F. Zeeman. Dordrecht : Revers, 1877